TITLE: Microsoft SQL Server Management Studio

Alter failed for Database ‘veritabani_adi’.  (Microsoft.SqlServer.Smo)

For help, click: http://go.microsoft.com/fwlink?ProdName=Microsoft+SQL+Server&ProdVer=12.0.2000.8+((SQL14_RTM).140220-1752)&EvtSrc=Microsoft.SqlServer.Management.Smo.ExceptionTemplates.FailedOperationExceptionText&EvtID=Alter+Database&LinkId=20476

ADDITIONAL INFORMATION:

An exception occurred while executing a Transact-SQL statement or batch. (Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo)

The user does not have permission to perform this action. (Microsoft SQL Server, Error: 297)

Bu tarz alınan bir hata genellikle veritabanınızın restart edilmemesinden kaynaklanmaktadır. Hatanın kodu genelde 9001 ise veritabanınızın servis sağlayıcısını durdurmanız gerekmektedir.

Sonrasında da SQL Management Studio‘dan veribanınızı sağ tıklayıp Properties ‘ı tıklayın. Sonrasında da Options sekmesinde Automatic grubundaki Auto Close Seçeneğini False yapmanız gerekmektedir. Bu seçenek olmadığı zaman bilgisayarı restart edip yeniden bu adımları takip edin.

Event ID: 9001

The log for database ‘veritabani_adi’ is not available. Check the event log for related error messages. Resolve any errors and restart the database.

0
yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir