Cenabı Allah bütün varlıkları yaratırken her birini farklı özeliklerle donatarak yaratmıştır.

Dünyada farklı ülkeler çeşitli canlıları sembol edinmiştirler. Ruslar ayıyı, İngilizler aslanı, Amerikalılar kartalı,  İspanyollar ise boğayı milli sembol saymışlar. Bunu da benimsemişlerdir.

Biz neden böyle basit hayvanı değil de Gök yeleli Bozkurt’u benimsedik ve sembolümüz olarak kabul ettil.

Bozkurt’un sıradışı özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz.

1 – Bozkurtlar atasına çok bağlı varlıklardır; Bozkurt sürüsünden ayrılan bir erkek bozkurt karşılaştığı herhangi bir kara kurt sürüsüne girer.
Girdiği sürünün liderliğini alır.

2 – Bozkurtlar özgürlüğüne çok düşkün canlılardır. Dünyada evcilleştirilememiş tek hayvan olma unvanı Orta Asya bozkurtlarındadır.

Hayvan yakalandığında tüm hayvanların aksine gırtlak kısmında bulunan öd denen keseyi parçalar ve intihar eder.

Bozkurt esareti kabul etmeyen bir varlıktır.

Bozkurt’un boynuna tasma takıp bir yerde hapsedilemez. Böyle bir duruma düşeceğini anlar ise “ölümü kabul eder” ve  kendisini parçalar. İntiharı tercih eder.

3 – Bir bozkurt sadece yiyeceği kadarını avlar ve yavrusu olan bir hayvana saldırmaz, avlamaz.

Bozkurtlar leş eti yemez.
Her zaman kendi avını kendisi avlar.
Başka avcı hayvanların avladığı avı ve ya leşi yemezler.

4 – Bozkurtlar eşlerini kıskanan ender canlılardandır.

Bozkurt dişisi asla bir kara kurtla çiftleşmez.
Bozkurt yaşamından her zaman tek eş ile yaşamayı seçer. Ve bütün ömür bunu benimser böyle yaşar.
Eşi ölmeden başka eş aramaz ve yanaşmazlar.

5 – Bozkurt sürüsü sağdan ve soldan giden öncüler, akabinde de göbekten gelen ana kuvvetle saldırırlar düşmanlarına.

Bozkurt cesaretli ve ölümüne mücadele eden bir yapıya sahiptir esareti kabul etmez.

6 – Her bozkurt grubunda bir lider vardır. Sürü bu liderin emiri dışına çıkmaz.

Bozkurt grupları liderine çok bağlı canlılardır. Grup dilenirken liderlerini korurlar ve gerekli tedbirleri alırlar.

Bozkurtlar avlamaları, toplu yaşama kurallarına uyma vb. açılardan bir sistem içerisindedirler, yani asil canlılardır.

7 – Bozkurtlar teşkilat halinde bir yaşam sürerler. Günümüzdeki teşkilatlanmayı buna örnek vermek isterdim.

Bozkurt ekip çalışması yapayarak yaşamlarını sürdürürler ve özgürlüklerine son derece düşkün canlıdırlar.

8 – Karda yürüyen 50 bozkurtlu bir grubunu takip ederseniz sadece beş yada altı ayak izi görebilirsiniz. Karda çok dikkatli yüyürler, organizadirler. Çünkü grubun lideri vardır ve öndeki liderin ayak izlerine basarak ilerler.

Bozkurtlar asla organizesiz ve plansız hareket etmez, avlanmazlar.

9 – Bozkurtlarda bir yavrunun hem anası, hem de babası ölse dahi yavru hayatta kalır. Bunu başarırı ve içgüdüsü bunu sağlar.

Bozkurtlarda grup hiyerarşisi anasız ve babasız kalan yavruyu yanlız bırakmaz.
Diğer grup üyeleri yavruyu evlat edinir ve kendi yavruları gibi büyütürler. İnsan oğlu gibi yaşamlarını sürdürürler.

10 – Bizim sembolümüz, Gök yeleli bozkurttur; yani “GÖKBÖRÜ” dür.
Bu kurt türü sadece Orta Asya dolaylarında yaşamaktadır. Orta Asya  ‘dan gelen Türklerin sembolü olması da normaldir.
Türk milleti de Bozkurt’u bu taşıdığı özelliklerden dolayı kendine sembol edinmiştir.

11 – Türk milleti asırlar boyunca bozkurt’laşan şahıslar yetiştirmiştir.

İşte bu bozkurt tarihimiz içinde bayrak olarak kullanılmış ve tarihimizi simgeleyen ve günümüzde de hatırlamnası gereken bir canlıdır.

Nice kazandığımız zaferlerde önderlik etmiştir.

Padişah ve hakanlarımızın gizli önderleri olmuştur.

0
yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir