Mobile App Serüveni Devam Ediyor

Google'a xamarin yazdım ilk olarak Xamarin App Development with Visual Studio | Visual Studio adresi çıktı. 

Xamarin kullanılarak oluşturulan uygulamalar yerel uygulama gibi çalışır, çünkü gerçekten yereldir.

IIS 7 ve IIS 7.5'te web.config ile mime type tanımlama (MIME map.) HATASI VE ÇÖZÜMÜ

Farklı uzantılı dosyaları .net sitemizde calıstırmak için değişik ayarlara ihtiyacımız olacaktır. Asp ve php sitelerde ise bildiğim kadarıyla direk sunucuya erişip iis ayarlarını yapmamız gerekecek.

IIS 7 ve IIS 7.5'te web.config ile mime type tanımlamak için ayarlarımız şu şekilde olacaktır.

<configuration>   
   <system.webServer>     
     <staticContent>       
        <mimeMap fileExtension=".mp4" mimeType="video/mp4" />
      </staticContent>   
   </system.webServer>
</configuration>

ben .mp4 uzantılı dosyayı expolerar yazdığımda aldığım hata

HTTP Error 404.3 - Not Found
The page you are requesting cannot be served because of the extension configuration. If the page is a script, add a handler. If the file should be downloaded, add a MIME map.
 
Şu şekilde idi.
 
 
Dosya uzantıları ve bunlara karşılık gelen MIME type'ları http://wiht.link/MIME-intro adresinde bulup sitenize ekleyebilirsiniz.
 
<mimeMap fileExtension=".mp4" mimeType="video/mp4" />
tagını WebServer 'a ekleyince sıkıntımız kalkıyor. İstediğimiz uzantıyı webconfig de tanımlayıp işimize geri dönüyoruz.

"A potentially dangerous Request.Form value was detected from the client" hatası.

A potentially dangerous Request.Form value was detected from the client şeklinde bir hata mı alıyorsunuz?

C# 'DA TEXTBOXlara girilen <> ifadeli html tagları ile çeşitli html scop larını textbox 'a yazdırıp gönderince otomatik bu hatayı alırsınız. Textboxlara <>"/ gibi html işaretlerini ya javascript ile kontrol ettireceksiniz. ya da Validation Control ile kontrol edeceksiniz.

 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="default.aspx.cs" Inherits="default" %>

sayfamızın en üstünde bulunan satırın sonuna ValidateRequest="false"  eklememiz yeterli olacaktır. Bu sayede formda request olan ya da gönderilen input ifadelerin kontrolnü sağlamayacağız.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="default.aspx.cs" Inherits="default" ValidateRequest="false"  %>

c# PageIndexChanging kullanımı

<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False" CellPadding="4"
            DataKeyNames="logID" ForeColor="#333333" GridLines="None" OnRowDeleting="GridView1_RowDeleting"
            ShowFooter="True" AllowPaging="true">

önce allowpagign="true" yapıyoruz. Sonra ise OnPageIndexChanging="GridView1_PageIndexChanging" özelliğini GridView 'a ekliyoruz

<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False" CellPadding="4"
            DataKeyNames="logID" ForeColor="#333333" GridLines="None" OnRowDeleting="GridView1_RowDeleting"
            ShowFooter="True" AllowPaging="true" OnPageIndexChanging="GridView1_PageIndexChanging">

Sonrasında ise "PageIndexChanging" özelliğini yakalamımız gerekiyor.

 

 protected void GridView1_PageIndexChanging(Object sender, GridViewPageEventArgs e)
    { GridView1.PageIndex = e.NewPageIndex; }

bunu da .cs kısmına yazarsak herseyımız sorunsuz olacak.

web matrix beta 3 başlangıç

tarih 04 ocak 2010 çarşamba ve webmatrix i kurdum ve ilk denemelere başlayacağım. bir çok kolaylığı varmış.

iis developer express, asp.net ve sql server compact 3lüsünü bir arada kullanabileceğimiz tümleşik bir platform. Herşeyden bağımsız bu 3 bölüm sayedesinde herşeyden uzak oluyorsunuz ve sadece kod yazıyorsunuz. Programcıların tam aradığı bir platform. Beta olması kullanıcı sayısını az göstermesine neden oluyor. İlerleyen günlerde kullanıcı sayısı artacak ve çok yaygın hale gelecektir.

örneğin standart bir uygulamaya html, css ve javascript ile başlayabilirsiniz. daha sonra veritabanı bölümünü kullanmaya başlayıp veritabanınızdan veri çekip listeletebilirsiniz. Ücretsiz açık kaynak kodlu uygulamalarıda çok rahat ve hızlı bir şekilde kurabiliyorsunuz.

http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2010/07/06/introducing-webmatrix.aspx burayı okuduktan sonra bende bir iki site yayınlayacağım. Blogs, cms, eCommerce, Forums, Galleries, Tools ve Wiki 'ye bağlı olarak toplamda 25 hazır sistemi kurabiliyoruz. yapılan web uygulamasını Firefox, Crome ve Explorer da görüntülenmesini sağlayabiliyoruz. Database e direk erişim gibi kolay yönleri mevcut. Sitemizi yada uygulamazı başka herhangi bir ftp programı kullanmadan güvenli bir şekilde dosyalarımızı sunucuya upload edebiliyoruz.database e erişip tablolarımızı kolaylıkla editleyip eyi tablolar ekleyebiliyoruz.

bu makaleyi yazarkende bir forumda @Twitter.Search("nuhozcan") yazıp, bana göre yeni bir durum ile karşılaştım. Twitterdaki hareketlerimi herhangi bir izin almadan listeleyebiliyorum. 

 

şimdilik bu kadar yazdım, biraz daha kullanıyım tekrar yazacağım.

c# resim ekleme kodu, .net resim eklemek, resim upload

 

resimEkle.aspx

 

<table><tr><tdstyle="width: 274px; text-align: left">

 

Ürün Resimi<br/>

 

<asp:fileuploadid="dosyaYukle"runat="server"/><br/>

 

<asp:buttonid="resGonder"runat="server"cssclass="ekle"text="Resim Ekle"onclick="resGonder_Click"/><br/>

 

<asp:labelid="lblEklemeDurumu"runat="server"text=""></asp:label>br/><br/>

 

360 x 360 ölçülerinde olmalıdır.

 

</td></tr><tr>

 

<tdstyle="width: 274px">

 

Eklenecek Olan Resim<br/>

 

<asp:imageid="imgUrun"runat="server"/>

</td></tr></table>

 

 

resimEkle.aspx.cs   

 

string ResimAdi;

protectedvoid resGonder_Click(object sender, EventArgs e)
{

if (dosyaYukle.HasFile)
{
ResimAdi = dosyaYukle.FileName;
dosyaYukle.SaveAs(Server.MapPath(
"../urunler/") + dosyaYukle.FileName);
// VeritabanınaYaz(); buradakı method la veritabanına resim ekleyebilirsiniz.
lblEklemeDurumu.ForeColor = System.Drawing.
Color.Green;
lblEklemeDurumu.Text =
"Resim eklendi.";
}
else { lblEklemeDurumu.ForeColor = System.Drawing.Color.Red; lblEklemeDurumu.Text = "Resim kaydedilemedi."; }

}

 

// Veritabanına ekleme methodunu kendiniz ekleyebilirsiniz.

bu kod parçacıkları ile resim ekleyebilirsiniz. Bu kod sadece resimi server 'a upload ediyor.

c#'da resim ölçülendirerek kaydetme

Resim upload paneli ilk başlarda işkence gibi olabilir. Resim eklemek bazen sıkıntı oluşturabiliyor. Resim istediğim ölçülerde değil? resmin kalitesi bozuldu. Yükseklik ve genişliğini nnasıl ayarlayacağım? Standart bir görünüm nasıl kazanırım? gibi sorularınız varsa, bu kod parçacığı ile hemen hemen bütün sorunlarınız giderilecektir. Bir sonraki kod bloğumuzda ise eklenen resmin bir köşesine siteninin adını yazarak, başka sitelerde de kullanılmasını engelleyeceğiz.

 İlk olarak formumuza bir fileupload1 ve button1 ekleyeceğiz.

daha sonra button1 'in click anında ftpYaz(); diye bir method çalıştıracağız. 

 

 private void ftpYaz()
    {
        byte[] resim = fuResim.FileBytes;
        if (resim != null)
        {
            try
            {

                MemoryStream mem = new MemoryStream(fuResim.FileBytes);
                Bitmap bmpResim = new Bitmap(mem);
 
                ResimIslem cizb = new ResimIslem();
                string dosyaPathbuyuk = Server.MapPath("~/images/products/") + SonID + "_.jpg";
                fuResim.PostedFile.SaveAs(dosyaPathbuyuk);
                System.Drawing.Image bmpKucuk = cizb.ResimOlustur(100, dosyaPathbuyuk);
                bmpKucuk.Save(dosyaPathbuyuk, ImageFormat.Jpeg);


                ResimIslem cizk = new ResimIslem();
                dosyaPathbuyuk = Server.MapPath("~/images/products/") + SonID + ".jpg";
                fuResim.PostedFile.SaveAs(dosyaPathbuyuk);
                System.Drawing.Image buyuk = cizk.ResimOlustur(600, dosyaPathbuyuk);
                buyuk.Save(dosyaPathbuyuk, ImageFormat.Jpeg);
               //bu kod ile resmi belirlenen klasöre 600 yüksekliğinde ve bu ölçüye göre otomatik genişlik verebiliyoruz. 

           }
            catch (Exception)
            { lblEklemeDurumu.ForeColor = Color.Red; lblEklemeDurumu.Text = "Resim Ekleme Sırasında Bir Sorun Oluştu"; }
        }
    } 

 

bu kod ile sıkınt yaşayacağınızı sanmıyorum. En stabil kullanılan şekli bu olacaktır. İyi çalışmalar.

Zararlı olabilecek bir değer Request.Form algılandı c# hatası

c# da text boxlara html içerik girince karşımıza

"Zararlı olabilecek bir değer Request.Form algılandı" hatası çıkacaktır.

örneğin; <br> ile 1 satır ara ile iki veri giricez. bunun için text box izin vermeyecektir. Ya bir text editör kullanacağız ya da sayfamızın üst kısmındaki

<%@PageLanguage="C#"AutoEventWireup="true"CodeFile="Default.aspx.cs"Inherits="Default" %>

bulunan e üst kısıma
PageLanguage="C#"ValidateRequest="false"
  olmasını sağlayacağız, ve istekleri doğrula seçeneğimizi iptal edeceğiz ve her türli yazı karakterini textboxa yazdırıp bu veriyi kullanabileceğiz

fckeditor & ckeditör ve c# aspx .net kurulumu ve kullanımı

Asp.net projeleri için editör seçiminde fckeditör yeni adıyla ckeditör kullanmalısınız. Bunu kurarken de bir takım sorunlar ile karşılaşabilirsiniz. Bunun için en sade kurulum için ufak bir anlatımım olacak.
http://sourceforge.net/project/downloading.php?group_id=75348&filename=FCKeditor_2.6.6.zip
ve
https://sourceforge.net/projects/fckeditor/files/FCKeditor.Net/2.6.3/FCKeditor.Net_2.6.3.zip/download
dosyalarını indirmelisiniz.

İlk dosya editörün kaynak kodları oluyor. İkinci dosya ise .net için gerekli olan component dosyasıdır. İlk indirdiğimiz dosyanın içindeki "fckeditor" klasörünü projemizin olduğu klasöre e atıyoruz. Daha sonra ise ikinci indirdiğimiz dosyanın içindeki "FCKeditor.Net_2.6.3\bin\Release\2.0" klasöründeki "FredCK.FCKeditorV2.dll" dosyasını projemize "ADD REFERENCE" yaparak dll dosyasını projemize referens olarak ekliyoruz. Sonraki aşamada ise Toolbox 'a Choose Item diyerek ilk indirdiğimiz dosyanın içindeki  "FredCK.FCKeditorV2.dll" dosyasını seçiyoruz. Böylelikle Visual Studio 'muza FCKeditor component 'ini ekledik. Sayfamıza TextBox1 ekler gibi yeni component 'i ekleyince source kısmı şu şekilde olmalıdır.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>
<%@ Register Assembly="FredCK.FCKeditorV2" Namespace="FredCK.FCKeditorV2" TagPrefix="FCKeditorV2" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
    <title></title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
    <div>
        <FCKeditorV2:FCKeditor ID="FCKeditor1" runat="server">
        </FCKeditorV2:FCKeditor>
    </div>
    </form>
</body>
</html>

 Şimdi ise webconfig dosyamızdaki düzenlemeleri yapmalıyız. 

<appSettings>
        <add key="FCKeditor:BasePath" value="FCKeditor/"></add>
        <add key="FCKeditor:UserFilesPath" value="UserFiles/"></add>
</appSettings>

 Bu ayarlardan sonra editörümüzü listeleyemiyorsak, projemizin yoluna göre  value="/FCKeditor/ value="/UserFiles/ şeklinde deneyebiliriz. Subdomain ve editörün olduğu farklı klasörlere göre bu yol isimlerinde büyük bir ihtimalle sorun yaşayabilirsiniz. Sorunu burdaki "value" atamalarında arayabilirsiniz.

Daha sonra "fckeditor\editor" altındaki "fckconfig.js" isimli dosyadaki bu 2 satırdaki tırnak icindeki bilgiyi aspx olması gerekiyor.

var _FileBrowserLanguage = 'aspx' ; // asp | aspx | cfm | lasso | perl | php | py
var _QuickUploadLanguage = 'aspx' ; // asp | aspx | cfm | lasso | perl | php | py

En son adımda ise; "fckeditor\editor\filemanager\connectors\aspx" dizini içine "userfiles" isminde bir klasör oluşturuyoruz.

 Projemizi çalıştırdığımızda editörümüzün sorunsuz görünmesi gerekiyor. Dosyaları ftp ye attığınızda da sorun yaşarsanız dosya yazma izinlerini kontrol etmelisiniz.    

<add key="FCKeditor:UserFilesPath" value="yükleyeceğimiz dosyanın yolu."></add> yükleyeceğimiz dosyanın yazma izinlerini kontrol edelim. Yani userfiles klasörü.

Umarım sizde de çalışır :)

Hatasız kodlar diliyorum :)

dropdownlist i databind(); ettikten sonra veri ekleme

dropdownlist1 'in datasource unu belirleyip daha sonradan en üste yada enalta veri eklemek istersek

// drpCat.DataSource = dt;
// drpCat.DataValueField = "ID";
// drpCat.DataTextField = "ADI";
// drpCat.DataBind();

drpCat.Items.Insert(0, "Seçiniz"); // bu satir ile en üste veri ekleyebiliriz.

drpCat.Items.Insert(drpCat.Items.Count, "Seçiniz");  //bu satir ile de en alta veri ekleyebiliriz.

işimizi görecektir.

iyi çalışmalar...

Calendar

<<  October 2019  >>
MoTuWeThFrSaSu
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910

View posts in large calendar

Tag cloud

Page List

RecentComments

Comment RSS

Newsletter

Get notified when a new post is published.